Tag: Sen cây

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL273

By auviet

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL273 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen tắm cây này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm ái…

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL272

By auviet

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL272 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen tắm đứng này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm ái…

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL271

By auviet

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL271 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen tắm nóng lạnh này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm…

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL270

By auviet

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL270 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen cây này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm ái hơn.…

Sen Cây Vuông inox 304 Sơn Tĩnh Điện TTCERA SC103

By auviet

Sen Cây Vuông inox 304 Sơn Tĩnh Điện TTCERA SC103 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen tắm cây này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm…

Sen Cây Phím Đàn Sơn Tĩnh Điện Xám TTCERA SC160

By auviet

Sen Cây Phím Đàn Sơn Tĩnh Điện Xám TTCERA SC160 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen tắm đứng này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm…

Sen Thuyền Bạc Cao Cấp INOX 304 TTCERA ST004

By auviet

Sen Thuyền Bạc Cao Cấp INOX 304 TTCERA ST004 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen tắm nóng lạnh này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm…

Sen Cây Phím Đàn Sơn Tĩnh Điện Xám Đen TTCERA SC151

By auviet

Sen Cây Phím Đàn Sơn Tĩnh Điện Xám Đen TTCERA SC151 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen cây tắm đứng này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh…

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL244

By auviet

Sen Cây Tắm Đứng Đồng Thau Crom Holer HL244 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen cây tắm đứng này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn, êm…

Sen Tròn Chỉnh Nhiệt Đồng Thau Mạ Crome TTCERA SC129

By auviet

Sen Tròn Chỉnh Nhiệt Đồng Thau Mạ Crome TTCERA SC129 là thiết bị phòng tắm được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi thiết kế cao cấp, hiện đại, sang trọng. Bên cạnh đó, mẫu sen cây tắm đứng này sở hữu vòi tắm to hơn thông thường. Lượng nước xả ra cũng mạnh hơn,…